Αρχική = Υπηρεσίες = Δερματοογκολογία

Δερματοογκολογία

Το Δερματολογικό μας Κέντρο επικεντρώνεται στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος.

Ο καρκίνος του δέρματος στους διαφορετικούς βαθμούς του είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους καρκίνους, αλλά ταυτόχρονα σχεδόν πάντα θεραπεύσιμος εάν διαγνωστεί νωρίς. Οι προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο μας με σύγχρονα ανακλώμενα μικροσκόπια φωτός και τεκμηρίωση με τη βοήθεια υπολογιστή. Οι ασθενείς εξετάζονται αποκλειστικά από έμπειρους ειδικούς στη δερματολογία, οι οποίοι καθορίζουν επίσης το ατομικό σας προφίλ κινδύνου και, σε αυτή τη βάση, καθορίζουν χρήσιμα διαστήματα εξέτασης για τακτικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση θετικής διάγνωσης υπάρχουν αρκετές, αποτελεσματικές θεραπείες για ασθενείς με καρκίνο του δέρματος – ήπιες χειρουργικές επεμβάσεις, τοπικές θεραπείες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό και ειδικές θεραπείες φωτός (φωτοδυναμική θεραπεία). Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη θεραπεία