Οι υπηρεσίες μας

Κλινική Δερματολογία

Αφροδισιολογία

Δερματοoγκολογία

Δερματοχειρουργική

θεραπειες laser

Παιδοδερματολογια

Θεραπείες για άνδρες

Χαρτογράφηση σπίλων